Nationale plasdag: Donderdag 17 september 2020

Elke derde donderdag van september, dit jaar donderdag 17 september, organiseert de Continentie Stichting Nederland (CSN) de Nationale Plasdag. Deze dag is bedoeld om plasproblemen beter bespreekbaar te maken en mensen te informeren over incontinentie, mogelijke oorzaken en eventuele behandelmogelijkheden. Op initiatief van de Maag Lever Darm Stichting is in 2019 een zogeheten Toiletalliantie gevormd. De missie van de Toiletalliantie is om voor 2023 in Nederland voldoende openbare toiletten te hebben voor alle patiënten met buikklachten en/of blaasproblemen en voor iedereen die weleens hoge nood heeft.

In Nederland ervaren 3,5 miljoen mensen een vorm van plasproblemen. Uit onderzoek van het Duitse onderzoeksbureau GfK blijkt dat deze klachten een grote invloed hebben op hun dagelijks leven. Zo durven mensen die plasklachten hebben de deur niet zomaar uit, ervaren zij een gevoel van ongemak en zijn ze altijd op zoek naar het dichtstbijzijnde toilet.

Incontinentie is een symptoom van een chronische aandoening. Aandacht voor openbare toiletten is daarmee onderdeel van implementatie van het VN-Verdrag Handicap.

Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel is het bevorderen, beschermen en waarborgen van meedoen in de samenleving door mensen met een beperking of chronische aandoening, dus ook als de handicap of aandoening incontinentie tot gevolg heeft. De Gemeenteraad van Heerlen heeft op 27-5-2020 de Lokale Inclusie Agenda ‘Iedereen voor Elkaar!’ 2020-2023 vastgesteld en hierin is de ambitie te komen tot voldoende openbare en opengestelde toiletten in het centrum van Heerlen en in de standsdelen ook opgenomen. Deze dag wil de gemeente Heerlen, samen met de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen, het preventiecentrum van Zuyd Hogeschool, een leerwerkbedrijf rondom gezondheid en welbevinden en evt. andere partners gebruiken als aftrap van een gezamenlijk project, met als doel alle openbare en opengestelde toiletten (MIVA toiletten incluis) in Heerlen in kaart te brengen en in aantal te vergroten. Toetsing op toegankelijkheid en bruikbaarheid wordt eveneens mee genomen in dit project.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.