Iedereen kan Sporten Parkstad

Sport voor mensen met een beperking, ons project Iedereen kan Sporten Parkstad.

Voor mensen met een beperking is het niet vanzelfsprekend om dichtbij passend sport- en beweegaanbod te vinden. Iedereen Kan Sporten (IKS) Parkstad wil meer laten zien van de gehandicaptensport in Parkstad. Er is een regioconsulent aangepast sporten actief en via de app Uniek sporten kan iemand zelf een geschikte vorm van sport of bewegen zoeken.

Wat kan de regioconsulent voor je betekenen?
De IKS-regioconsulent beantwoordt vragen van sportaanbieders, speciaal onderwijs en zorginstellingen, helpt bij het opstarten van nieuw sport- en beweegaanbod en brengt partijen (zoals verenigingsbesturen, trainers en mogelijke deelnemers) met elkaar in contact.
Het werkgebied is Brunssum, Heerlen, Landraaf en Kerkrade. 

Een app met geschikt sportaanbod
Onderdeel van IKS Parkstad is ook de app Uniek sporten. De app bevat informatie en mogelijkheden rondom sporten en bewegen voor mensen met een handicap. Deze app helpt mensen met een beperking bij het zoeken naar een sportaanbieder met een geschikt sportaanbod bij hem of haar in de buurt. Hierin staan ook de sportverenigingen met een aanbod voor aangepast sporten in Brunssum, Heerlen, Landraaf en Kerkrade.

Meer informatie: iedereenkansporten-parkstad.nl
of neem contact op met de IKS regioconsulent: Chantal Bos Chantal Bos is het aanspreekpunt voor verenigingen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en organisaties m.b.t. sport en bewegen voor mensen met een beperking.

Tel: 06-51326763 Email: cbos@alcander.nl