Heerlen als inclusieve stad

samenwerking  kan altijd beter

In samenwerking met de Gemeente Heerlen heeft de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen zich als doel gesteld Heerlen toegankelijker te maken.

Toegankelijkheid en bewustwording uit dit verdrag vormen de speerpunten voor de komende jaren. Men kan denken aan: openbare gebouwen, gemeenschapshuizen, sportaccommodaties, scholen, bibliotheken, toneelverenigingen, bioscopen, schouwburg, stemlokalen, winkels, horeca, openbaar vervoer, inrichting openbare ruimte (wegen, trottoirs, fietspaden, ruimte rondom station of bushaltes), culturele evenementen enz.
Wij noemen dit project: Heerlen Toegankelijk oftewel Heerlen Inclusief.

Om een goed beeld te krijgen van de toegankelijkheid van winkels en andere voorzieningen in onze stad, anno 2018/2019, is een project van start gegaan met als doel het op een positieve manier kijken naar de bereikbaarheid van, de toegankelijkheid van en de serviceverlening in de verschillende voorzieningen.

Leden van de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen (veelal ervaringsdeskundigen) bezoeken (schouwen) winkels en horecagelegenheden, zonder vooraankondiging, om de toegankelijkheid te bekijken en zo nodig adviezen te geven voor het vergroten van deze toegankelijkheid. Het betreft de toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking (rolstoel, slecht ter been of anders), een visuele beperking (slechtziend of blind) of auditieve beperking (slechthorend of doof).

Een verslag van deze “schouw” wordt vervolgens afgegeven bij de desbetreffende winkel of horecagelegenheid of per email verzonden. Aanbevelingen om de toegankelijkheid te vergroten staan in dit verslag.
Een aantal maanden later volgt een 2 e bezoek (schouw) en het verslag hiervan wordt geplaatst op deze website ter informatie van de inwoners en bezoekers van Heerlen.

Mochten er vragen zijn, heeft u advies nodig inzake de toegankelijkheid van uw winkel of horecagelegenheid of wilt u een schouw laten uitvoeren, dan kunt u terecht bij:

Bestuur Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen
mail: info@clientenraadheerlen.nl