Heerlen Inclusieve Stad en de Kissing-gate,

Drempels

In Heerlen ervaren ongeveer 15% van de burgers beperkingen. Op het gebied van horen of zien, dan wel geestelijk of fysiek. Zij komen dagelijks drempels tegen in onze samenleving. Soms letterlijke drempels zoals in de openbare ruimte of in gebouwen die niet toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel. Maar ook figuurlijke drempels in de vorm van onbegrijpelijke informatie of een onprettige bejegening.

 

Alle mensen, mét en zonder beperkingen, moeten deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Dat is een recht, geen gunst. Dit is het uitgangspunt van Agenda 22.