Alle mensen, mét en zonder beperkingen, moeten deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Dat is een recht, geen gunst. Dit is het uitgangspunt van Agenda 22.