Alle mensen, mét en zonder beperkingen, moeten deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Dat is een recht, geen gunst. Dit is het uitgangspunt van Agenda 22.

In Agenda 22 staan afspraken voor gelijke rechten voor mensen met een beperking, gebaseerd op de 22 VN-regels.

Mensen met een beperking vinden minder gemakkelijk een baan, kunnen nauwelijks reizen met het openbaar vervoer, kunnen niet kiezen waar ze wonen, vinden zelden een toegankelijke bioscoop.

Dit is een vorm van uitsluiting, discriminatie. Immers: op grond van één kenmerk (ziekte of beperking) worden mensen beperkt in hun deelname aan het normale maatschappelijk leven, ze kunnen geen volwaardig burger zijn.

Wetten en regels

Al in 1994 namen de Verenigde Naties de ‘Standaardregels’ aan, waarin nationale overheden worden opgeroepen aan deze achterstelling een einde te maken. Sinds december 2003 kent Nederland de Wet op Gelijke Behandeling voor Chronisch Zieken en Gehandicapten. Deze wet beoogt de discriminatie op te heffen. De wet geldt voorlopig alleen voor de terreinen arbeid en beroepsonderwijs.

Wie is gehandicapt?

De Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen onderschrijft de definitie van de Wereld Gezondheids Organisatie van handicap: iemand ondervindt schade van zijn beperking, omdat de maatschappij niet is aangepast. Eigenlijk is dus de samenleving gehandicapt. De WHO heeft een instrument ontwikkeld  om de ‘schade’ van die handicap te kunnen omschrijven, de Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren.

Agenda 22

Wij hopen dat de gemeente Heerlen Agenda 22 ook gaat invoeren.

Met het invoeren van Agenda 22, wordt op alle beleidterreinen rekening gehouden met mensen die een beperking hebben. Het specifieke ‘gehandicaptenbeleid’ zal daarmee uiteindelijk veel beperkter worden. Anders gezegd: hoe meer er rekening wordt gehouden met mensen met een beperking in het algemene beleid (Agenda 22), des te minder er gecompenseerd hoeft te worden voor individuen.

Bijvoorbeeld: Als het openbaar vervoer toegankelijk is, hoeven rolstoelgebruikers geen gebruik te maken van een rolstoelbusje dat speciaal voor hen moet rijden.