Heerlen Inclusieve Stad en de Kissing-gate,

Drempels

In Heerlen ervaren ongeveer 15% van de burgers beperkingen. Op het gebied van horen of zien, dan wel geestelijk of fysiek. Zij komen dagelijks drempels tegen in onze samenleving. Soms letterlijke drempels zoals in de openbare ruimte of in gebouwen die niet toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel. Maar ook figuurlijke drempels in de vorm van onbegrijpelijke informatie of een onprettige bejegening.

 

VN-verdrag

Om te bouwen aan een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen, heeft Nederland dit jaar het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking aangenomen.

Heerlen Inclusieve Stad

Onder de vlag ‘Heerlen Inclusieve Stad’ werkt de Gemeente Heerlen al langere tijd aan de verbetering van de toegankelijkheid. Daarbij laat de gemeente zich adviseren door ervaringsdeskundigen van de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen.

1e Kissing gate geplaatst

Een mooi voorbeeld van waar die samenwerking toe kan leiden is de kissing gate. Vaak zijn er bij voetpaden hekwerken of draaihekjes om scooters en fietsers te weren om de veiligheid van voetgangers te waarborgen. Maar veel van deze hekwerken zijn helaas ook een barrière voor iemand met een rolstoel, scootmobiel of rollator. Daarom heeft gemeente Heerlen met advies van de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen en Bouw Advies Toegankelijkheid Utrecht een aantal kissing-gates laten maken. De eerste is geplaatst naast Basisschool Windekind in Heerlen. Op de foto ziet u bij deze Kissing-gate de huidige wethouder Heerlen Inclusieve Stad, Barry Braeken met familie en ervaringsdeskundigen van de Cliëntenraad.

 

 

Meer informatie of meedoen?

Weet u wat het is om te leven met een beperking door eigen ervaring of door ervaringen met iemand uit uw naaste omgeving?

 

Wilt u zich graag actief inzetten om van Heerlen een Inclusieve Stad te maken? Neem dan contact op met de cliëntenraad op www.clientenraad-gehandicapten-heerlen.nl.