Persoons Gebonden Budget: PGB

De gemeente moet u een keuze geven of u een PGB of Hulp In Natura wilt hebben.

Met een PGB kunt u zelf bepalen waar u uw zorg inkoopt. Of dit nu bij hulp in de huishouding of hulpmiddelen zijn.

 

Bij hulpmiddelen kan de gemeente bepalen dat u van dit bedrag ook het onderhoud, en evt. verzekeringen en reparaties betaald.

 

De hoogte van een PGB moet u altijd in staat stellen om een voorziening te kopen, die vergelijkbaar is met een voorziening die de gemeente u anders in natura verstrekt zou hebben. Een PGB wordt altijd voor een bepaalde periode verstrekt, in deze periode heeft u dan geen recht meer op dezelfde voorziening in natura.

 

Bij de gemeente moet u het aan u verstrekte PGB verantwoorden. U moet kunnen aantonen waaraan u het geld heeft uitgegeven. Met andere woorden u moet een administratie gaan bij houden. Ook moet u bij het PGB rekening houden dat vooral bij Huishoudelijke Hulp en woningaanpassingen, u een eigen bijdrage heeft. Deze eigenbijdrage wordt geind door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

 

Ook bij het PGB hebt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt geind door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) www.hetcak.nl

De hoogte van het bedrag dat u zelf moet betalen is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage. Naar uw vermogen (eigen huis, spaargeld) wordt niet gekeken. Ook wordt rekening gehouden met de eigen bijdrage die u moet betalen in het kader van de AWBZ, zoals voor persoonlijke verzorging of verpleging.

 

Huishoudelijke hulp moet u in staat stellen uw huishouden te voeren. Dat kan betekenen dat de gemeente u ondersteuning biedt bij de verzorging van uw huishouden. De gemeente kan deze verzorging ook helemaal van u overnemen. Wat uw gemeente precies onder huishoudelijke hulp verstaat, kan ze zelf bepalen.

 

Bij een PGB voor huishoudelijke hulp, moet u altijd zelf u hulpverlener zoeken. Dit kan zijn een buurvrouw, een freelancer of hulp via een zorginstelling. U bent degene die bepaalt wie en wanneer u hulp wilt hebben. Ook bepaalt u zelf wat er in uw huishouden gebeuren moet.

 

Bij hulp in natura heeft u zich te houden aan de regels van de zorginstelling. Zij bepalen wat er wel en niet mag gedaan worden en in welke frequentie.

 

Als u iemand in huurt voor uw huishouden, dan bent u verplicht een contract af te sluiten met uw hulp. U bent dan werkgever en uw hulp werknemer. Uw hulp moet ook elke maand een werkbriefje ondertekenen, waar de uren die zij gewerkt heeft vermeld staan.

 

Bij ziekte moet u uw hulp ziek melden bij de SVB en haar loon tot 6 wkn doorbetalen. De uren die uw hulp ziek is, krijgt u vergoedt zodat u een andere hulp kunt inschakelen.

 

Ook moet u verantwoording afleggen over het geld dat u krijgt voor huishoudelijke hulp aan het WMO kantoor. De papieren hiervoor krijgt u toegestuurd.

 

Een keer per jaar moet u ook een formulier invullen voor de belastingdienst, dit wordt ook naar het WMO kantoor gestuurd en die dragen er zorg voor dat dit bij de belastingdienst aankomt.

 

Wij raden u met grote klem aan, als u kiest voor een PGB, om lid te worden van  Per Saldo. Dit is de belangenvereniging voor mensen met een PGB. Op www.persaldo.nl vindt u alles terug wat met een PGB te maken heeft en wat zij voor u kunnen betekenen.