Alle voorzieningen van klein tot groot, moeten aangevraagd worden via de gemeente. U gaat naar www.heerlen.nl  en dan aan de linkerkant naar zorgloket.

Nu ziet u in het derde hokje boven aan de pagina Voorzieningen staan en kunt u zien wat u kunt aanvragen.
Van voorziening, huishoudelijke hulp, wonen en vervoer en ga maar door. Bij wat-waar, kunt u zien, waar u een voorziening moet aanvragen. Want niet alles gaat via de Gemeente (WMO), sommige voorzieningen moeten bij uw zorgverzekeraar of UWV aangevraagd worden.


Zorgvoorzieningen, voorzieningen voor doven, blinden en slechtziende moeten bijvoorbeeld bij uw ziektekostenverzekeraar aangevraagd worden.


Indicatiestelling voor voorzieningen in het kader van de AWBZ

Voor voorzieningen op het terrein van de AWBZ-zorg, beoordeelt het 'Centrum Indicatiestelling Zorg' (CIZ).


Door de gevolgen van ziekte en handicap kunnen extra kosten ontstaan. Bijvoorbeeld orthopedisch schoeisel, hogere stookkosten, eigenbijdrage WMO-voorzieningen etc.


Als uw inkomsten rond het minimum ligt dan  komt u mogelijke in aanmerking om een beroep te doen op de bijzondere bijstand. Om te kijken of u in aanmerking komt voor een vergoeding wordt er rekening gehouden met uw inkomen, eigen vermogen en hoe u voor ziektekosten verzekerd bent. Meer informatie kunt u opvragen bij afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de gemeente Heerlen.


U heeft een aanvraagformulier nodig voor het aanvragen van een voorziening. Dit formulier kunt u krijgen bij het Zorgloket gemeente Heerlen. Of u vraagt het telefonisch aan, u krijgt het formulier dan toegezonden.


Als uw aanvraag binnen is, komt de wmo-consulente bij u thuis of u komt op kantoor. Het kan zijn dat u nog aanvullende informatie moet aanleveren. De WMO-consulente spreekt daarna met een medisch adviseur van de gemeente om een goed advies te kunnen leveren.


In sommige gevallen is het nodig dat verder onderzoek nodig is. Dit gebeurt dan door een extern medisch adviseur. Hier krijgt u automatisch een oproep voor. Soms wordt er met uw toestemming bij huisarts of specialist informatie opgevraagd. De WMO-consulente blijft uw aanspreekpunt en kunt u altijd bellen voor vragen.


Een aanvraag voor een woningaanpassing duurt meestal langer dan de aanvraag van een andere voorziening. Voor meer informatie
Klik hier.