Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Teneinde voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een goed beeld te krijgen over hoe de diverse partijen staan voor een inclusieve samenleving is eind januari 2022 aan de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad van Heerlen onderstaande mail gestuurd: Geachte heer/mevrouw,…