Wanneer het schoonhouden van het huis u moeite kost en bijvoorbeeld de was en de strijk, het lappen van de ramen, of het doen van boodschappen u te zwaar (beginnen te) worden, kunt u daarvoor huishoudelijke verzorging aanvragen. En waarom zou u daar geen gebruik van maken als u zelfstandig wilt blijven wonen in de omgeving die u lief is.

Bij hulp in natura kiest u er voor dat u huishoudelijke hulp krijgt via een zorginstelling.

De gemeente heeft de huishoudelijke zorg aan verschillende zorginstellingen uitbesteedt. Een van deze zorginstellingen komt dan de zorg bij u thuis leveren.

Ook bij hulp in natura hebt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt geind door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) www.hetcak.nl

De hoogte van het bedrag dat u zelf moet betalen is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage. Naar uw vermogen (eigen huis, spaargeld) wordt niet gekeken. Ook wordt rekening gehouden met de eigen bijdrage die u moet betalen in het kader van de AWBZ, zoals voor persoonlijke verzorging of verpleging.

Bij hulp in natura, geeft u alles uit handen. U kunt niet zelf bepalen welke hulp en er zijn toch nogal wat dingen die de hulp niet mag doen.