Wat is toegankelijkheid?

Toegankelijheid betekent dat alle gebouwen (zowel gebouwen, open ruimte en diensten) voor wonen, leven en werken, goed bereikbaar, bruikbaar en leefbaar moet zijn.

Toegankelijkheid is niet alleen het drempelvrij maken voor bepaalde doelgroepen, maar komt iedereen ten goede.

Iedereen -gehandicapt of niet- kan van deze voorziening op gelijkwaardige wijze gebruik maken.

 

Wat is toegankelijk?

 • Bereikbaar betekent dat een gebouw goed bereikbaar is, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een voldoende ruime ingang, een hellingbaan en een parkeerplaats dicht bij de deur.
 • Toegankelijk betekent dat iedereen een gebouw in kan komen: de deur is gemakkelijk te openen, de bel zit op bereikbare hoogte, de deuropening is breed genoeg, de drempel is maximaal twee centimeter hoog.
 • Bruikbaar betekent dat alle ruimtes voor iedereen bereikbaar zijn. Dus zijn er liften als dat nodig is, rookvrije ruimtes, alle deuropeningen zijn breed genoeg, iedereen kan naar de wc. en drempels zijn niet hoger dan twee centimeter.

Voorbeelden van toegankelijke voorzieningen:

 • Pinautomaten en brievenbussen op een hoogte die voor iedereen bruikbaar is.
 • Aangepaste toiletten in (openbare) gebouwen.
 • Informatie in gedrukte vorm en bijvoorbeeld in braille, of op diskette.
 • Ringleidingen in (openbare) gebouwen.
 • Brede (toegang)deuren.
 • Bij hoogteverschillen: hellingbanen of liften.
 • Rookvrije ruimten.
 • Gebruik maken van de richtlijnen in 'voetpaden voor iedereen'.
 • Bussen en treinen met lage vloeren.


Blinden en Slechtzienden

Blinden en slechtzienden ondervinden veel problemen in hun dagelijks functioneren. De toegankelijkheid van bv. stoepen, gebouwen, pleinen en straten speelt een grote rol in hun dagelijkse levensvreugde.

Wanneer de toegankelijkheid niet optimaal is, veroorzaakt dit vaak onoverkomelijke problemen bij deze groep mensen.

Hierbij valt te denken aan oneffenheden van de stoep, een niet goed functionerende ratel bij voetgangersoversteekplaats, een moeilijk toegankelijke winkel of terras. Door hun handicap zijn ze erg afhankelijk van optimale voorzieningen, aangezien ze niet of alleen gedeeltelijk kunnen waarnemen of de weg naar een doel toegankelijk is. De zelfstandigheid van betrokkene wordt hierdoor grotendeels bepaald.


Samen met de gemeente hebben wij overleg over de toegankelijkheid in de gemeente Heerlen voor alle vormen van handicaps. Het is de bedoeling dat de toegankelijkheid bevorderd wordt, zodat mensen met een beperking toch kunnen blijven mee doen in onze maatschappij.

Wij dragen hiaten aan met de bedoeling dat deze worden opgelost, zodat de gehandicapten minder problemen ondervinden.

De realiteit is dat nog veel zaken voor verbetering vatbaar zijn, ondanks de goede inzet van alle partijen.

 

Werkgroep Toegankelijkheid

Onafhankelijkheid en zelfstandig leven is voor veel mensen met een handicap of chronische ziekte een streven.

De gehandicapte of chronisch zieken is afhankelijk van een groot aantal wetten, regelgevingen en uitvoerende instanties.

Hierdoor  wordt het zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij erg moeilijk gemaakt.

Hoe kom je aan een aangepaste woning, adequate dagelijkse assistentie, vervoer, rolstoel en/of andere noodzakelijke hulpmiddelen.

Toegang tot opleidingen, werk, ontspanning en vaak zijn er nog een hoop andere vragen.

De gehandicapte en chronisch zieke voelen zich in dergelijke situaties vaak machteloos omdat ze door de bomen het bos niet meer zien. Van het kastje naar de muur worden gestuurd met als resultaat dat men niet krijgt wat men echt nodig heeft.

Hierdoor kunnen zij in een isolement raken en deze vicieuze cirkel niet zelfstandig meer doorbreken.

Als voorwaardelijke zaken niet goed geregeld zijn dan is welzijn en toekomstperspectief een illusie.

 

Wat doet nu de werkgroep toegankelijkheid

 • Signaleren
 • Adviseren
 • Verwijzen

Wij gaan kijken in openbare gebouwen. Schouwburg, bibliotheek, gemeentelijke instanties/postkantoren, winkels/stationsgebouwen of die toegankelijk zijn voor iedereen.


De trottoirs en de straten die naar al die gebouwen gaan worden uiteraard ook niet vergeten.


De gemeente Heerlen moet toegankelijk zijn voor valide en minder valide mensen.


Er wordt gekeken waar aanpassingen gemaakt kunnen worden en de betreffende instantie die hier verantwoordelijk voor is, bewust maken hoe belangrijk deze aanpassing is.


Meestal is het geen onwil, maar onwetendheid waarom bv. gebouwen niet aangepast zijn.


Als de eigenaars dan op de mogelijkheden gewezen worden, is het vaak geen probleem om de aanpassing te maken.


Als er voor dat er gebouwd gaat worden, eerst advies gevraagd wordt, dan is men ook niet duurder uit, dan dat later alles weer aangepast moet gaan worden.


Uiteraard kunnen ook de chronisch zieken en gehandicapten bij ons voor advies terecht. Wij verwijzen naar de goede instanties, zodat van het kastje naar de muur gestuurd worden, verleden tijd is.