De boodschap, hierna statements genoemd, is dat de Clientenraad wil dat de wet voor mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen het recht geeft op de nodige zorg en ondersteuning.

Daarom benoemt de Clientenraad de volgende statements:

 • Individueel recht op zorg en ondersteuning.
 • Zorgplicht van gemeenten.
 • Zeggenschap, keuzevrijheid, vraagsturing en persoonsgebonden budget (PGB).
 • Onafhankelijke en objectieve indicatiestelling op basis van landelijk vastgestelde criteria.
 • Voldoende geld voor zorg aan elke doelgroep; besparingen mogen niet ten koste gaan van een optimale kwaliteit.
 • Goede voorzieningen (ook de nieuwste ontwikkelingen) die toegankelijk, bereikbaar en inkomensonafhankelijk zijn.
 • Het gelijkheidsbeginsel geldt in de verstrekking van middelen.
 • Voorzieningen ter erkenning van het werk van mantelzorgers.
 • Kwaliteit en toezicht.
 • Ondersteuning die opkomt voor de client.
 • Duidelijkheid wat de gemeente moet doen aan wonen en welzijn.